Jumat, 05 Februari 2010

Frekwensi Satelit Digital

E' (38).jpg
"NN'elektronic@ PART & SERVICE EKTRONIK
Phone : 0852 6666 02110852 6681 4771DATA FREKWENSI DIGITAL SATELIT INDONESIA

SATELIT STATIONS FRK SBL POL V I D KET
PALAPA Indosiar 4074 6500 V
T P I 4073 6700 V
S C T V 3755 6250 H
RCTI 3775 6520 H
TV'one 4054 5630 H
T V R I 3765 5555 H
Metro TV 4080 28125 H
Global " " H
Specstoon " " H
CH - 7 " " H
CH - 6 " " H
CH 3 " " H
N H K " " H
TV " 3865 3470 H
Bali TV 3926 4208 H
Trans TV 4085 6000 H
TELKOM Trans 7 3989 6000 H
Anteve 4055 6510 V
TV'E-1 3786 4000 H
TV'E-2 3807 4000 H
J'TV 4095 3125 H
TV'Aceh 4015 6000 H
Papua TV 4091 3570 H
Jayapura 3798 3900 H
TVTL 3775 4284 H
VISION TV 3621 28000 H

Tidak ada komentar: